Климатични инсталации на МПС

Център за професионално обучение ИНТЕРСИСТЕМ провежда обучения за климатични инсталации на МПС.

Центърът е включен в списъка на Българска браншова камара Машиностроене (ББКМ) като учебен център, отговарящ на изискванията на Регламент (ЕС) 517/2014г. и Регламент (ЕО) 307/2008г. и Процедурите за обучение на техници, извършващи възстановяване на флуорсъдържащи парникови газове от климатичните инсталации на някои МПС.

Продължителност на обучението: 7 учебни часа и изпит / 1 ден
Участници:  диагностици, автомобилни техници, които извършват техническото обслужване на климатичните инсталации в МПС – извличане на флуорирани парникови газове.

Цел на квалификационния курс:

– Опреснителен, познания за разпоредбите на Регламент ЕО No 517/2014 и съответните екологични нормативи и умения за екологосъобразно извличане на охладителния агент.
– Сертифициране на техниците, извличащи флуорирани газове от автоклиматици, съгласно Регламент (ЕО) 307/2008г.

УЧЕБНА ПРОГРАМА:

NoТемаУчебни часа
  ТеорияПрактика
1.Климатични инсталации на МПС и въздействие на охладителните агенти върху околната среда.  
 Разпоредби на Регламент ЕО No 517/2014 и Директива ЕО 40/20061 
 Охладителни агенти, масла. Свойства на флуорираните парникови газове и въздействие на емисиите им върху околната среда.1 
 Климатични инсталации в автомобилите – компоненти, функциониране.1 
2.Техническо обслужване на климатичните инсталации на МПС в съответствие с екологичните норми.  
 Климатични станции за сервизно обслужване. Общи процедури и извличане на охладителния агент. 1
 Техническо обслужване на климатичната станция – работа с резервоара за охладителен агент. 1
 Климатични станции – свързване към сервизните отвори, измерване на наляганията, провеждане на процедурите – извличане, вакуумиране и зареждане на  климатична уредба на автомобил. 1
 Функционална проверка на климатичната уредба. Диагностика на климатичните системи. Контрол на електрическото управление и регулиране. 1
 ОБЩО34
    
 Квалификационен изпит12

Обучението приключва с изпит и издаване на Удостоверение за професионално обучение и Документ за правоспособност за извършване на възстановяване на флуорсъдържащи парникови газове от климатични системи на моторни превозни средства съгласно Регламент ЕО No 307/ 2008, издаден oт ББКМ.

Цена:
Обучение и провеждане на изпит в Интерсистем – 120 лева
Издаване или подновяване от ББКМ на Документа за правоспособност – 35 лева

Необходими документи (представят се при започване на обучението):

– Попълнена Заявка за участие в квалификационен курс
– Попълнено ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на Документ за правоспособност
– Заверено копие от документ за завършено най-малко средно образование;
– 1 брой актуална снимка – паспортен формат
– Попълнен Формуляр за съгласие за обработване на лични данни

В срок до 14 работни дни след успешно завършване на обучението и представяне на необходимите документи ББКМ издава Документ за правоспособност и вписва лицето в Базата данни (регистъра)

Обучението се провежда всяка нечетна сряда или в избран от курсистите ден при събиране на повече от 7 курсиста.
Място на провеждане:
Автосервиз АУТОМОТОР на ул. „Самоковско шосе“ 1

Записванията се заявяват на тел:

0887 801 150 – Емил Германов
0876 164 047 – Дамян Христов
0895 785 566 – Искра Павлова

Свържете се с нас

София, бул. Витоша 131А

(630) 663-1232, (865) 767-2927

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт. Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност