Здравословни и безопасни условия на труд

Във връзка с Наредба № РД-07-2 за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ДВ бр. 102/2009 г)
организираме обучения по ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД.

Съгласно изискванията на чл. 6 от Наредбата – на задължително обучение по въпросите на безопасността и здравето при работа подлежат:

– на всеки две години – работодателите
– на всяка календарна година
= лицата по БЗР (безопасност и здраве при работа),
= членовете на КУТ (Комитет по условия на труд)
= членовете на ГУТ (Групата по условия на труд)
= лицата провеждащи съответните видове инструктаж.

Обученията имат за цел да се осигурят необходимите познания по безопасност и здраве при работа – за работодателите и  лицата, отговарящи по БЗР, за членовете на Комитетите и групите по условия на труд, за длъжностните лица по безопасност и здраве при работа, както и за лицата провеждащи инструктажи.

При успешно завършване на обучението се издава сертификат, съобразно изискванията на чл.7 от Наредба РД-07-2/16.12.2009

Лектори:

Румен Димитров –  Собственик и експерт в служба по трудова медицина

д-р Петромила Петрова – Саръиванова – ръководител на СТМ

Предлагаме следните обучения:

1. "Принципи и актуални постановки при организацията на дейността по безопасност и здраве при работа. Новите промени и законови изисквания"

Учебна програма:

1. Организация на дейността по безопасност и здраве при работа.
2. Нормативна уредба, органи, задачи.
3. Контрол за спазване на изискванията по  безопасност и здраве при работа
4. Организация на документацията по БЗР. Практически насоки.
5. Трудоустрояване – същност, задачи, нормативна уредба
6. Стресът – елемент от факторите на работния процес и живота като цяло. Форми на профилактика.

2. "Отговорности и задължения при управлението на дейността по безопасност и здраве при работа”

Учебна програма:

1. Действия на участниците в дейността по БЗР по време и след проверки на контролните органи от страна на ИА на ГИТ
    1.1. Структуриране и дейност на Комитети и групите по условия на труд:
           – протоколи и заповеди по учредяване; промяна в състава на КУТ/ГУТ;
           – документация, която водят членовете на КУТ, ГУТ – практически указания; задължения;
2. Увреждания на здравето, свързани с условията на труд. Трудови злополуки: видове /травматични и нетравматични; по чл. 55 ал. 1 и 2/. Особености при администрирането.
3. Нормативни изисквания, свързани със задължителното ежегодно застраховане на работещи за риска „Трудова злополука“

Свържете се с нас

София, бул. Витоша 131А

(630) 663-1232, (865) 767-2927

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт. Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност